تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما 2021-07-12T22:24:24+00:00

تماس با ما

لطفاً در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی در خصوص زبان انگلیسی و یا دیگر برنامه های اموزشی لطقا با ما تماس بگیرید ویا فرم تماس با ما را تکمیل نمایید

+1-437-970-9040
سؤالات و انتقادات

info@sahab.ca

Canada

Toronto
SAHAB College
7 Pleasant Blvd.,
Toronto, Ontario
M4T 1K2
Toll free: +1 437 970 9040
Email: info@sahab.ca

Iran

Kerman
Sahab Higher Education Institution
Kish Air Complex, Beheshti St
Azadi Square
Tel: +98 913 340 1002
Toll free: +1 437 970 9040
Email: info@sahab.ca

Iran

Tehran
Kish Air Institution
Khalil Zadeh (Lida) St, Valiasr St
Vanak Square
Tel: +98 912 318 9198
Toll free: +1 437 970 9040
Email: info@sahab.ca

7 Pleasant Blvd.,
Toronto, Ontario, M4T 1K2 Canada
Toll Free: +1 437 970 9040
info@sahab.ca

مشاوره تحصیلی

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی لطفا با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید

فرم درخواست

Contact Info

4750 Yonge St, Toronto, Ontario, M2N 5M6 Canada

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Mobile: +1 647 402 7774

Fax: +1 888 831 7913